Úvod    Zpět

Záložka TEST

Init - inicializace datové oblasti pro potřeby testů (ve verzi pro download toto tlačítko není aktivní)

Zprac. - zahájení výpočtu
Výpočet probíhá pro jednotlivé expirační termíny. Doplňují se údaj o ceně za otevření/likvidaci jednotlivých opčních pozic.
Počítají se pouze sloupce, které jsou vybrané příslušným zaškrtávacím polem (pro ostatní sloupce výpočet neprobíhá).
Toto je hlavně z důvodu zrychlení výpočtu.
Pro testování je k dispozici celkem 12 možností výpisu nebo nákupu opce.

Formát zadání dat
Do sloupců pro vstup do pozice ("vstup1" - "vstup12") jsou údaje přednastaveny nebo je lze zadat ručně nebo zadané údaje modifikovat.
Vstup do pozice se zadává trojicí znaků, údajem o strike, na kterém se vstupuje nebo deltou pro vstup
(vstupní strike doplní tester sám v průběhu testu).
Pořadí není možné změnit, tester (některé) chybné kombinace odhalí a chybu ohlásí. Výpočet je současně ukončen.

1. pozice : S/B, tj. sell/buy - prodej/nákup opce
2. pozice : C/P, tj. call/put - opce call/put
3. pozice : F/B, tj. front/back - opce "front" - opce v aktuálním měsíci/opce "back" - opce v následujícím měsíci
4. pozice (resp. od 4. pozice do konce) :
  a) Dxx - otevřena bude pozice pro strike s deltou "xx"
  b) yyy - přímo strike opce ("yyy")

Déle je možný už jen jednoznakový příkaz X - opční pozice je v tento den ukončena.
Tj. příslušná opce je prodána/koupena zpět, cena se už dále nebude měnit.

Pár příkladů :
SCFD25 - sell call front delta 25 - bude prodána opce call v akt. expiračním měsíci na deltě 25 (nebo nejbližší vyšší)
SPF105 - sell put front 105 - bude prodána opce put v akt. expiračním měsíci na strike 105
BCB125 - buy call back 125 - bude koupena opce call v následujícím měsíci po expiračním na strike 125
BPFD10 - buy put front delta 10 - bude koupena opce put v akt. expiračním měsíci na deltě 10 (nebo nejbližší vyšší)
X - pozice je uzavřena - vypsaná/koupená opce je vykoupena/odprodána zpět.

Způsob zadávání je zpočátku dost nezvyklý, jednodušeji to ale asi není možné ...
Pokud se zadá několik údajů za sebou (tj. v jednom sloupci by jich bylo několik), bude brán v úvahu jen 1. údaj,
ostatní se během výpočtu zruší.
Pole, kdy nejsou k dipozici CLOSE ceny (sobota, neděle, ...) jsou ignorovány - lze použít na poznámky.
Pozice, zadané pomocí delty, jsou během výpočtu změněny na přímé zadáni strike. Původní zadání
je k dispozici v příslušném poli v poznámce.


Záložka TEST - levá část
Ve sloupcích je datum, počet dní do expirace, cena CLOSE a jednotlivé sloupce pro vypočítané údaje.
Zobrazené údaje SCFD25 a SPFD25 - pro výpočet je připraven strangle, otevíraný na deltě 25.

05


Záložka TEST - pravá část
V pravé části jsou přednastavené potřebné údaje pro výpočet (pro vyšší rychlost výpočtu).
Ve sloupcích je doba do expirace opce ve vzdálenějším měsíci, cena OHLC a pro několik strike na obě strany od ceny CLOSE ceny opcí a delta.
Do těchto údajů nezasahujte ! - údaje jsou používány pro výpočet a jejich změna znemožní správný výsledek.

06


NAVRCHOLU.cz
Counter

22.12.2010 16:50
IP:44.210.77.73